Yönetim Kurulu

                                         Dernek Başkanı: Doç.Dr. Gülbu Tanrıverdi
                                         Sekreter: Hemşire Ulviye Çalıdağ,
                                         Sayman: Arş.Görv. Melike Yalçın Gürsoy
                                         Üyeler:Yrd. Doç.Dr. Ayten Dinç ve Öğr. Gör. Sevda Efil