1. Genel Kurul Toplantısı

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ

1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplanti tarihi: 27.09.2013

Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

Kültürlerarası Hemşirelik Derneği’nin ilk Genel Kurul Toplantısına 16 üyenin katıldığı ve çoğunluğun saptandığı belirlendi. Toplantı Kurucu üye Gülbu Tanrıverdi tarafından açıldı. Gündem üyelere bildirildi. Divan seçimine geçildi. Kurucu Başkan Gülbu Tanrıverdi’nin önerisi ile;

Divan Başkanı: Ülviye Çalıdağ

Yazman: Gonca Gür

Yazman: Ayfer Şahin

Oy birliği ile seçildi. Divan Başkanlığına toplantı tutanağını imzalama yetkisi verildi.  Zorunlu dernek organları yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimine geçildi. Seçim açık oylama ile yapıldı. Üyelerce önerilen adaylar aldıkları oylar ve görevli oldukları kurullar aşağıda belirtilmiş olup 3 yil süre ile görev yapmaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine
1- Gülbu Tanrıverdi (17 oy)

2- Ülviye Çalıdağ (17 oy)

3-Melike Yalçın Gürsoy (17 oy)

4- Gonca Gür (17 oy)

5-Ayfer Şahin (16 oy)

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine,
1- Meltem Saydam (15 oy)

2-Naciye Temiz (14 oy)

3-Emre Akdemir (13 oy)

4-Sevda Efil (11 oy)

5-Ayşe  Cücü (10 oy)
Denetim Kurulu asil üyeliklerine;

1-Özlem Özel (17 oy)

2.Canan Tayfur (16 oy)

3.Selma Atay (15 oy)

Denetim Kurulu yedek üyelik;

1.Hüseyin Koçak (14 oy)

2.Fahriye Göztepe (12 oy)

3.Ayten Dinç  (11 oy)

Ilk genel kurul toplantısı usulüne uygun olarak Divan Başkanlığınca sona erdirilmiştir. İşbu tutanak, Divan Başkanlığı olarak tarafımızdan toplantının içeriğine ve alınan kararlara uygun biçimde hazırlanmış ve imza altına alıınmıştır. 27.09.2013

Divan Başkanı                                              Yazman                          Yazman

Ülviye Çalıdağ                                        Gonca Gür                       Ayfer Şahin